Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > korzyści

korzyści

Realizacja Projektu zapewni PJWSTK:

 • dopasowanie programu nauczania informatyki w PJWSTK do wymogów rynku pracy przez wprowadzenie, we współpracy z pracodawcami, 3 nowych specjalności i 14 nowych przedmiotów;
 • wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania w PJWSTK przez:
  •  uruchomienie programu praktyk i staży dla 375 studentów i absolwentów,
  • cykl praktycznych szkoleń dla 180 studentów i absolwentów,
  • modernizację działalności Biura Karier PJWSTK.
 • wypracowanie trwałej partnerskiej współpracy PJWSTK ze sferą przedsiębiorczości i biznesu przez zaangażowanie pracodawców do współpracy w Radzie Programowej, współtworzenie programów nauczania i prowadzenie zajęć na wybranych kierunkach PJWSTK.

 Studentom i absolwentom PJWSTK realizacja Projektu umożliwi między innymi nabycie, zwiększenie:

 • umiejętności rozumienia procesów biznesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • umiejętności koniecznych w pracy projektowej,
 • umiejętności komunikacyjnych i niezbędnych w pracy zespołowej,
 • umiejętności autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych,
 • umiejętność przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o pracę.

 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue