Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Gra strategiczna

Gra strategiczna

Gra strategiczna „Zaplanuj swoją przyszłość”

W ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” powstała planszowa gra strategiczna o nazwie „Zaplanuj swoją przyszłość”. Uczestnicy dowiadują się, jak ich wybory edukacyjne mogą wpływać na przyszłą karierę zawodową.

„Zaplanuj swoją przyszłość” w żartobliwy sposób pokazuje powiązania pomiędzy decyzjami edukacyjnymi, otwartością na dodatkowe formy szkolenia lub zmiany kierunków kształcenia a osiąganiem celów zawodowych.

W trakcie gry uczestnicy przemieszczają się pomiędzy polami reprezentującymi rozmaite kierunki studiów do miejsc pracy odpowiadających uzyskanym kwalifikacjom. W zależności od zdobytych umiejętności, dowiadują się jak może wyglądać ich kariera zawodowa.
Gracze muszą także skonfrontować się z różnymi nieplanowanymi sytuacjami, jak na przykład pojawienie się wynalazku, który w diametralny sposób zmienia zapotrzebowanie na umiejętności określonych absolwentów.
Celem gry jest promowanie elastyczności, umiejętności dostosowywania się do zmieniających potrzeb rynku pracy oraz idei kształcenia się przez całe życie.

Po raz pierwszym gra zostanie rozegrana w dniu 16 czerwca o godzinie 15  podczas Targów Pracy organizowanych przez Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Wśród uczestników rozlosowana zostanie nagroda – iPod. 

 

Plansza

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue