Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Debata

Debata

 

Radio Kampus objęło patronatem debatę organizowaną w ramach projektu "Akademickie Mazowsze 2030".Zapowiedź debaty oraz relacja z wydarzenia dostępna będzie na stronie www.radiokampus.waw.pl oraz na antenie radia.

 

Absolwent idealny -kto bliżej pracy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej wymagań stawianych przez rynek pracy absolwentom Informatyki. Określimy cechy Absolwenta idealnego z punktu widzenia aktualnych wymogów pracodawców oraz zastanowimy się, jakie cechy będą pożądane w perspektywie najbliższych kilku lat. Zadamy również pytanie, czy jest jeden model Absolwenta idealnego, czy raczej określona grupa cech, które każdy z pracodawców uzna za niezbędne u młodego adepta Informatyki.

Uczelnie wyższe kształcące w branżach technicznych stoją przed poważnym wyzwaniem przygotowując młodych ludzi do zawodów, które jeszcze nie są znane. Debata pomoże studentom odkryć, które cechy i umiejętności pozwolą im skutecznie konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Pracodawcy natomiast przedstawią swoje oczekiwania nie tylko w odniesieniu do twardej wiedzy technicznej, ale też umiejętności miękkich i postaw osobowych.

Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy umożliwi studentom i absolwentom planowanie ścieżek rozwoju, podjęcie racjonalnej, uwzględniającej przyszłe wymagania, decyzji co do wyboru kariery zawodowej i lepsze przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego.


INFORMACJE NA TEMAT WYDARZENIA

Tytuł:   „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”
Tematyka:  Aktualne i przyszłe (w perspektywie najbliższych 5 lat) oczekiwania pracodawców branży ICT i mediów względem absolwentów szkół wyższych
 

Uczestnicy:  

  • Studenci i absolwenci
  • Kadra akademicka
  • Przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej
  • Pracodawcy


Prowadzący dr Rafał Stefański ekspert projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030”

Miejsce:  Aula Główna Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa

Termin:  16 czerwca 2011 roku, godzina 13.00

UWAGA KONKURS
Debacie będzie towarzyszył konkurs na rysunek satyryczny obrazujący absolwenta idealnego. Konkurs będzie odbywał się podczas panelu dyskusyjnego. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału, prosimy o oddanie swoich prac po debacie do organizatora. Autorzy trzech najlepszych propozycji otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Panel jest organizowany w ramach Projektów Foresight „Akademickie Mazowsze  2030” i „Uczelnia bliżej biznesu, absolwent bliżej pracy”. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” jest projektem mającym na celu dostosowanie kierunków kształcenia, modeli organizacji szkół wyższych oraz profilu absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. To pierwszy tego typu projekt w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe, administracji rządowej oraz studenckie.  Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech potencjalnych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie najbliższych 20 lat. „Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest z wykorzystaniem metod badawczych foresight obejmujących m.in. badanie Delphi. W ramach projektu organizowane są ponadto panele dyskusyjne, konsultacje społeczne oraz badania eksperckie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, administracji rządowej, biznesu oraz młodzieży.

www.akademickiemazowsze2030.pl

 

 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue