Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Hurtownie danych

Hurtownie danych

Hurtownie danych

Specjalizacja na studiach inżynierskich z informatyki realizowana w trybie przez Internet

Osoba koordynującaprof. Lech Banachowski

E-mail: lech@pjwstk.edu.pl

Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji.

Celem specjalizacji jest wykształcenie specjalistów z dziedziny hurtowni danych. Po ukończeniu specjalizacji student będzie potrafił zaprojektować i zaimplementować hurtownię danych, jak również będzie umiał wykonywać analizy wielowymiarowe i eksploracyjne na danych z hurtowni danych. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

o    hurtownie danych,

o    eksploracja danych w praktyce.

Opis przedmiotów.

Hurtownie danych.

o    wprowadzenie do tematyki hurtowni danych z uwzględnieniem wykorzystania jej w praktyce,
o    architektura hurtowni danych,
o    wielowymiarowy model danych,
o    projektowanie hurtowni danych,
o    ETL – ekstrakcja, transformacja, ładowanie,
o    problemy związane z odświeżaniem danych,
o    przetwarzanie i optymalizacja zapytań,
o    metadane,
o    jakość danych,
o    problemy związane ze zmieniającymi się w czasie wartościami atrybutów,
o    ETL w SQL Server Integration Services,
o    budowanie i dostosowywanie kostki do potrzeb biznesowych w SQL Server Analysis Services,
o    tworzenie raportów w SQL Server Reporting Services.

Eksploracja danych w praktyce.

o    wprowadzenie do tematyki eksploracji danych,
o    reguły asocjacyjne, analiza koszyka sklepowego,
o    klasyfikacja i regresja,
o    metody klasyfikacji – drzewa decyzyjne, perceptron, sieci neuronowe, naiwny klasyfikator bayesowski, kNN   ,
o    grupowanie wraz z omówieniem metod grupowania,
o    analiza sekwencji i analiza odchyleń,
o    praktyczne wykorzystanie metod eksploracji danych,
o    algorytmy eksploracyjne w narzędziu Microsoft Analysis Services,
o    język MDX,
o    język DMX.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do tworzenia centralnych i tematycznych hurtowni danych, czyli baz danych mających wspomagać podejmowanie decyzji biznesowych, budowania kostek OLAP, przygotowywania środowiska analiz biznesowych oraz eksplorowania danych w celu ich opisu lub znalezienia pewnych nieoczekiwanych zależności.

 Kadra

Osoba koordynująca: prof. Lech Banachowski

mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
E-mail: honzik@pjwstk.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
E-mail: emrowka@pjwstk.edu.pl

mgr inż. Michał Jankowski-Lorek
E-mail: fooky@pjwstk.edu.pl

mgr inż. Piotr Matejewski
E-mail: piomat@pjwstk.edu.pl

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue