Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Praktyki

Praktyki

Projekt przewiduje odbycie min. 1 miesięcznych praktyk przez 300 studentów w okresie trwania Projektu tj. do 31.10.2013r. Nabór na praktyki odbywa się przez cały okres trwania Projektu. Student powinien złożyć następujące dokumenty: deklarację przystąpienia do projektu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, CV i list motywacyjny. Rekrutacja studentów zostanie dokonana przez pracowników Biura Karier oraz pracodawcę na podstawie dostarczonego CV i listu motywacyjnego. Praktyki przeznaczone są dla głównie studentów I stopnia. Pozostali studenci mogą ubiegać się o odbycie praktyk zgodnie z kwalifikacjami podanymi przez pracodawcę.  

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue