Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > uczestnicy

uczestnicy

Grupą docelową Projektu są:

  • studenci PJWSTK - osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w oddziałach uczelni w Warszawie,  Bytomiu i Gdańsku na wszystkich wydziałach, przede wszystkim studenci ostatnich lat, którzy są w przededniu wejścia na rynek pracy;
  • absolwenci PJWSKT – osoby, które ukończyły kształcenie na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich udokumentowane dyplomem;
  • pracownicy Biura Karier z Warszawy, Bytomia i Gdańska, jako komórki mającej kluczowe znaczenie dla wspierania studentów i absolwentów w sukcesywnym wchodzeniu i adaptacji na rynku pracy.

 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue