Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi cateringu w związku z organizacją III Targów Pracy ICT  w związku z realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

04.10.2013r.

rozeznanie rynku catering 04.10.2013r..doc

 

Zapytanie ofertowe dot. kampanii reklamowej na bilboardach w metrze warszawskim w ramach  projektu  "Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zapytanie ofertowe na bilboardy w metrze.pdf      26 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe dot. wydruku i ekspozycji 40 plakatów w wagonach metra warszawskiego w ramach  projektu  "Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zapytanie ofertowe plakaty w wagonach metra.pdf        26 czerwca 2013r.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kampanii mailingowej w związku z realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

24 maja 2012r.

rozeznanie rynku mailing.pdf

Rozeznanie rynku na usługi reklamowe - reklama w internetowych serwisach społecznościowych w związku z realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8 maja 2012r.

rozeznanie rynku - reklama internetowa.pdf

Zapytanie ofertowe na usługi reklamowe - reklama prasowa w czasopimie POLITYKA w związku z realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 23 kwietnia 2012r.

zapytanie ofertowe prasa.pdf

Zmiana do zapytania ofertowego na zakup "Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise" z dnia 03.02.2012r.

Wprowadzamy zmianę do zapisów umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na zakup "Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise" z dnia 03.02.2012r. - dotyczy  zapisów § 2 pkt. 1 .  

Nowy § 2 pkt. 1  otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się:
1. „Zrealizować zamówienie o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 5 marca 2012r., o ile podpisanie aneksu do aktualnej umowy Select pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi do 21 lutego 2012r. W przypadku podpisania aneksu w terminie późniejszym, odpowiednio przesunięty zostanie termin realizacji umowy.”

Zapytanie cenowe związane z rozeznaniem rynku na zakup reklamy na bilboardach w metrze warszawskim w związku realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

rozeznanie rynku bilboardy metro.pdf

Zapytanie cenowe związane z rozeznaniem rynku na zakup oprogramowania "System Zarządzania FORTE" w związku realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

rozeznanie rynku FORTE.pdf 

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania "Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise" w związku realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe SQL Server.pdf

 

Zapytanie ofertowe na usługi reklamowe tj.  przeprowadzenie kampanii reklamowej na bilboardach w metrze warszawskim w związku realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe bilboardy new.pdf 

 

Zapytanie ofertowe na usługę edukacyjną i szkoleniową tj.  przeprowadzenie badania potencjału stażystów PJWSTK metodą Development Center w związku z realizacją projektu  "Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie_ofertowe_Development Center.pdf

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, w prasie ogólnopolskiej oraz na bilboardach w metrze warszawskim.  

W związku z realizacją projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  PJWSTK ogłasza trzy zapytania ofertowe na przeprowadzenie kampanii reklamowej:  

1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie - Zapytanie ofertowe reklama internetowa1.pdf

2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie ogólnopolskiej - Zapytanie ofertowe reklama prasowa.pdf

3. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej na bilboardach w metrze warszawskim - Zapytanie ofertowe bilboardy.pdf

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue