Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Szkolenia

Szkolenia

W latach 2011 – 2013 zostaną zorganizowane dla studentów i absolwentów PJWSTK:

Szkolenia pro-zawodowe z autoprezentacji, oceny własnego potencjału - SWOT własny, przygotowania dobrego CV i listu motywacyjnego.

Szkolenia będą się odbywać w grupach 15 osobowych (po 4 grupy w każdym roku) i obejmą studentów i absolwentów z Warszawy, Bytomia i Gdańska. Na każdą grupę przewidziano dwu dniowe zajęcia. W ramach tych godzin przewidziano 4 godzinny moduł dla kobiet dotyczący budowy samooceny w rywalizacji o pracę. Szkolenia są bezpłatne i skierowane są dla studentów wszystkich kierunków i lat. 

Program szkolenia obejmuje:

- Poznanie własnego potencjału i budowanie samoakceptacji,
- Analiza własnych relacji z ludźmi,
- Analiza własnych sukcesów i porażek,
- Określenie własnych celów i preferencji zawodowych,
- Analiza SWOT,
- Curriculum Vitae i list motywacyjny,
- Metody autoprezentacji,
- Poszukiwanie pracy,
- Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
- Moduł dla kobiet - zwiększanie wiary w siebie.

Aktualnie szkolenia organizowane są:

  • Warszawa - termin 11 i 20 marca 2013r., drugi cykl szkoleń odbędzie się w maju 2013r., zgłoszenia proszę przesyłać na adres: twardowski@pjwstk.edu.pl,
  • Gdańsk - dwa cykle szkoleń odbędą się w kwietniu 2013r., zgłoszenia proszę przesyłać na adres: izabela.przybyl@pjwstk.edu.pl,

 

Development Centre–kompleksowe badanie potencjału 75 stażystów odbywających staże u Partnerów w Projekcie. Wynikiem badania będzie mapa umiejętności/kompetencji/motywacji studenta przed pójściem na staż, a po stażu–rozmowa rozwojowa.

 Kryteria przyjęcia na szkolenia:

  • status studenta I lub II stopnia/absolwenta PJWSTK,
  • w przypadku list rezerwowych – pierwszeństwo dla kobiet,
  • podpisanie dokumentów (deklaracja uczestnictwa w Projekcie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue