Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > partnerzy

partnerzy

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką ATMAN świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.

 Ringier Axel Springer Polska jest częścią jednego z największych koncernów multimedialnych w Europie Środkowej. Spółka posiada w Polsce prawie 20 tytułów prasowych i ponad 30 serwisów online. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie w procesach biznesowych i organizacyjnych, prowadzi także intensywny projekt cyfryzacji swojej medialnej oferty.

 Clear Channel Poland jest polskim oddziałem międzynarodowego koncernu reklamy zewnętrznej – Clear Channel Outdoor, światowego lidera tej branży. W Polsce Clear Channel oferuje 9 000 powierzchni reklamowych. Umożliwiają one ciągły kontakt z konsumentem – od momentu wyjścia na zewnątrz, aż do półki sklepowej. Strategiczną wizytówką firmy jest ciągle rozszerzająca się sieć nośników z segmentu Premium i Super Premium. Rozwój to dla Clear Channel Poland eksploracja obszarów doskonale rozpoznanych przez oddziały Clear Channel na świecie. Należą do nich min. centra handlowe oraz meble miejskie. W strategię firmy wpisana jest również działalność społeczna, pro ekologiczna oraz edukacyjna.

 Agencja Reklamowa FAMA działa na polskim rynku od 1998 roku. Specjalizuje się min. w tworzeniu strategii marketingowych, jak i ich realizacji. Kreuje identyfikację wizualną produktów i firm, tworzy portale internetowe, animacje i wizualizacje 3D, poligrafię, itp. Agencja jest znana z innowacyjności, mocnej kreacji i świetnej orientacji we współczesnym designie.

 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń powstała w czerwcu 2010 roku. Celem  Fundacji jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Internecie. Fundacja działa w kilku najważniejszych obszarach:

  • uświadamianie o zagrożeniach teleinformatycznych,
  • reagowanie na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • działalność  badawczo-rozwojowa w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • współpraca z zainteresowanymi podmiotami w realizacji projektów bezpieczeństwa dla ochrony ich infrastruktury teleinformatycznej.

Fundacja prowadzi działania uświadamiające, analityczne i operacyjne. Działalność operacyjna postrzegana jest jako niezwykle ważna, stanowi ona  podstawę do podejmowania nowych projektów badawczo-rozwojowych.

 Gemius SA jest liderem w dziedzinie badań internetu w Polsce. Świadczy profesjonalne usługi badawcze, analityczne i doradcze dla wszystkich podmiotów tego rynku. Badania prowadzone są dla całego rynku wydawców internetowych (portale oraz wortale tematyczne) oraz bardzo dużego grona firm, które wykorzystują to medium jako kanał komunikacji z klientami. Firma funkcjonuje na rynku od 1999 roku.

 Genomed S.A. – głównym obszarem działalności firmy jest szeroko rozumiana analiza DNA, w tym szczególnie diagnostyka medyczna - badanie ryzyka zachorowania na choroby uwarunkowane genetycznie. Genomed posiada unikatową w skali kraju kadrę praktyków i naukowców łączących działalność usługową w obszarze zaawansowanych technologii z badaniami naukowymi i dydaktyką; firma realizuje projekt w ramach POIG 1.4-4.1

 Optineo jest firmą doradczą, która pomaga zwiększać sprzedaż. Dzięki naszym rozwiązaniom, nasi klienci mogą szybko budować nowe i doskonalić istniejące kanały sprzedaży. Zakres kompetencji konsultantów Optineo obejmuje między innymi doradztwo organizacyjne, szkolenia, rekrutację sił sprzedaży oraz wdrażanie systemów klasy CRM.

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue