Warszawa Gdańsk Bytom
baner

1. Jakie korzyści może przynieść dla studenta projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”?

Student biorący udział w Projekcie może skorzystać z porad doradcy zawodowego, programu praktyk i staży, a także szkoleń grupowych w zakresie autoprezentacji, oceny własnego potencjału – SWOT własny, przygotowania CV i listu motywacyjnego. Uczestnicy stażu zostaną poddani kompleksowemu badaniu metodą Development Center – wynikiem badania będzie mapa umiejętności/kompetencji/motywacji studenta przed pójściem na staż, po stażu – rozmowa rozwojowa.   

2. Do kogo skierowany jest Projekt ?

Projekt skierowany jest do osób kształcących się na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wszystkich wydziałach oraz dla absolwentów PJWSTK. Projekt będzie realizowany w Warszawie, Bytomiu oraz Gdańsku.    

3. Jaka jest różnica pomiędzy praktyką a stażem ?

Praktyka jest to pobyt studenta u Pracodawcy przez okres min. 1 miesiąca, za który student nie otrzymuje wynagrodzenia. Staże u Pracodawców trwają 3 miesiące (lipiec-sierpień-wrzesień), dotyczą studentów i absolwentów Uczelni, którzy za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie.

4. Jak zakwalifikować się na staż i praktykę ?

Nabór na praktyki odbywa się przez cały okres trwania Projektu, natomiast nabór stażystów odbywa się od lutego do kwietnia każdego roku. W obu przypadkach student/absolwent powinien złożyć następujące dokumenty: deklarację przystąpienia do projektu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, CV i list motywacyjny. Rekrutacja studentów/absolwentów zostanie dokonana przez pracowników Biura Karier oraz pracodawcę na podstawie dostarczonego CV i listu motywacyjnego.      

5. W jakich firmach można odbyć staż ?

Studenci/absolwenci będą kierowani na staż, w pierwszej kolejności do Partnerów PJWSTK w Projekcie: ATM SA, Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Genomed SA, Gemius SA, Clear Channel Poland Sp. z o.o., Agencja Reklamowa FAMA, oraz IBM SA oraz Dysant Software Sp. z o.o., Optineo Sp. z o.o., Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. 

6. Czy studenci II stopnia mogą uczestniczyć w stażach i praktykach ?

Studenci II stopnia mogą uczestniczyć w stażach, jak również w praktykach. W przypadku praktyk muszą przedstawić takie samo sprawozdanie, jakie obowiązuje przy zaliczaniu praktyk dla studentów I stopnia. 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue